Šperos.lt > Astronomija > Astronomijos testai
Astronomijos testai

(6 darbai)

Astronomija20 klausimų astronomijos testas su teisingais atsakymais. Mokslas apie dangaus kūnus vadinamas... Kokia yra mūsų planetų sistema? Kurios planetos nėra mūsų Saulės sistemoje? Kas 1515. metais įrodė, kad žemė yra tik planeta skriejanti aplink Saulę? Atstumas nuo Žemės iki Saulės yra vadinamas astronominiu vienetu. Kam jis lygus? Kuris iš šių simbolių yra astronominis Saulės simbolis? Kodėl Veneroje naktį ir dieną būna labai karšta? Išvardinkite Žemės rutulį sudarančius apvalkalus, dar kitaip vadinamus geosferomis. Kuris iš šių palydovų yra Veneros? Kuri planeta yra arčiausiai saulės? Surašykite planetų (Plutonas, Merkurijus, Neptūnas, Uranas, Saturnas, Venera, Marsas, Žemė) išsidėstymą eilės tvarka aplink Saulę. Kurio cheminio elemento yra daugiausia Žemės atmosferoje? Išvardinkite žemės grupės planetas. Kuri planeta yra didžiausia mūsų Saulės sistemoje? Prieš kiek metų mokslininkų teigimu susidarė žemė? Kas pirmasis pakilo į kosmosą? Per kiek laiko Saulės spindulys pasiekia Žemę? Paaiškinkite kodėl Veneroje nesikeičia metų laikai? Kur bus Saulė po 12 valandų patekėjusi tiksliai rytuose? Kuri galaktika matoma Lietuvoje? Skaityti daugiau
Astronomija (3)20 klausimų astronomijos testas su teisingais atsakymais. Saulės sistemos planetos yra... Mokslas apie dangaus kūnus. Kas pirmasis įrodė teiginį, kad planetos juda ne aplink Žemę, o aplink Saulę? O kieno tai astronominis simbolis? Marso palydovai. Gamtinis Žemės palydovas. Visas dangus padalytas į .... žvaigždynus. Pati didžiausia Saulės sistemos planeta. Didžiosios planetos. Saturno gamtinis palydovas. Septintoji Saulės sistemos planeta. Planeta, kurioje pučia patys stipriausi iš visų Saulės sistemos planetų vėjai. Neptūno palydovai. Devintoji, tolimiausioji ir mažiausioji Saulės sistemos planeta. Kur buvo rastas didžiausias meteoritas (1920 m.). Kaip vadinama Mėnulio fazė, kai Žemė atsiduria tarp Saulės ir Mėnulio, ir matoma visa apšviesta jo pusė. Kiek trunka kiekviena Mėnulio fazė. Kaip vadinamas meteoroidas, dėl trinties smarkiai įkaitęs ir sudegęs? Keisto pavidalo, su uodegomis, mažų asteroidų dydžio dangaus šviesuliai. Kaip vadinami akmeniniai meteoritai? Skaityti daugiau
Astronomija (7)50 klausimų astronomijos testas su teisingais atsakymais. Ką nagrinėja astronomija? Kodėl astronomijos mokslas atsirado dar prieš Kristaus gimimą senųjų valstybių klestėjimo laikais? Trumpai apibūdinkite astronomijos mokslo raidą Lietuvoje. Kuo reikšminga astronomija šių dienų mokslui, technikai, praktikai? Kas yra astronominis vienetas? Per kiek laiko 100 km/h greičiu važiuojančiu automobiliu būtų galima įveikti atstumą, lygų Žemės nuotoliui iki Saulės? Per kiek laiko saulės spindulys pasiekia Žemę? Kokias žinote planetų grupes? Išvardykite saulės sistemos kūnus. Kodėl Veneroje nesikeičia metų laikai? Kodėl Veneroje labai karšta? Laikydami Žemę rutuliu, kurio spindulys 6400 km, o masė 6*1024 kg, apskaičiuokite vidutinį Žemės tankį. Per kiek laiko patrankos sviedinys nulėktų iš Žemės į Mėnulį, jeigu jo greitis visą laiką būtų lygus 800 m/s? Atstumą nuo Žemės iki Mėnulio laikykite lygiu 384 000 km. Į Mėnulį pasiųstas radijo signalas grįžo į Žemę po 2,56 s. Apskaičiuokite atstumą nuo Žemės iki Mėnulio. Kuo skiriasi didžiosios planetos nuo Žemės grupės planetų? Vidutinį atstumą nuo Saulės iki Plutono laikydami lygiu 40 av, apskaičiuokite, kiek laiko saulės šviesa sklinda iki šios planetos. Kurios planetos kalnai yra aukščiausi? Kuri planeta lengvesnė už tokio pat tūrio vandens telkinį? Koks bendras reiškinys vyksta susidarant debesims įvairiose planetose? Kurioje Saulės sistemos vietoje skrieja daugiausia asteroidų? Kuo skiriasi meteorai nuo meteoritų? Ar galima Mėnulyje stebėti meteorus? Kuo skiriasi Saulės ir planetų švytėjimas? Ar Žemėje galėtume stebėti metų laikų kaitą, jeigu jos sukimosi ašis būtų statmena orbitos plokštumai? Kokie stebėjimai rodo, kad, Žemei skriejant orbita, sukimosi ašies padėtis nesikeičia? Dangaus šviesulys pateka tiksliai rytuose. Kur jis bus po 12 h? Ar visada Saulė teka tiksliai rytuose ir leidžiasi vakaruose? Kuriame horizonto taške Saulė teka kovo 21 d.? rugsėjo 23 d.? Saulė ką tik patekėjo Ignalinoje. Ar ji jau teka Šilutėje? Ar yra Žemėje vieta, kurioje žmogus, kad ir užrištomis akimis, visada ras pietus? Kuriomis metų dienomis stebėtojas, esantis Žemės pusiaujyje, mato Saulę aukščiausiai pakilusią? Kodėl Šiaurinė žvaigždė beveik nekeičia savo padėties horizonto atžvilgiu? Ar galima pamatyti žvaigždę tarp Mėnulio "ragų"? Kodėl iš Žemės matoma tik viena mėnulio pusė? Kuria kryptimi juda Mėnulis žvaigždžių atžvilgiu? Kurią Žemės fazę matytų kosmonautas Mėnulyje per jo pilnatį? Kokios fazės būna Mėnulis jo užtemimo metu? Kokios fazės būna Mėnulis Saulės užtemimo metu? Kodėl Saulės ir Mėnulio užtemimai vyksta gana retai? Saulės užtemimai vyksta dažniau nei Mėnulio. Tad kodėl Saulės užtemimus matome rečiau, o Mėnulio – dažniau? Kas įvyktų per kiekvieną jaunatį, jeigu sutaptų Žemės ir Mėnulio orbitų plokštumos? Kurį Saulės disko pakraštį pirmiausia paliečia Mėnulis Saulės užtemimo metu? Ką matytų kosmonautas, būdamas Mėnulyje visiško Saulės užtemimo Žemėje metu? Kokį reiškinį stebėtų kosmonautas, būdamas Mėnulyje jo užtemimo metu? Kokią šviesiausią žvaigždę mato šiaurės pusrutulio gyventojai? Apskaičiuokite atstumą nuo Žemės iki vienos Centauro žvaigždyno žvaigždės, žinodami, kad jos šviesa pasiekia Žemę per 4,25 metų? Pati šviesiausia Sirijaus žvaigždė nutolusi nuo Žemės 8,4*1013 km atstumu. Per kiek laiko Sirijaus šviesa pasiekia Žemę? Ar žvaigždynai iš Marso atrodytų taip pat, kaip ir iš Žemės? Kaip nustatoma žvaigždyno, kuriame yra Saulė, padėtis, jei dieną žvaigždžių nematyti? Kokie žvaigždynai vadinami Zodiako žvaigždynais? Skaityti daugiau
Mėnulio ir Saulės užtemimai10 klausimų testas apie Saulės ir Mėnulio užtemimus. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Saulės sistema (25)Testas. 15 klausimų su pateiktais atsakymais. Skaityti daugiau
Saulės sistema (26)Testas. 15 klausimų su atsakymais. Skaityti daugiau