Šperos.lt > Astronomija
Astronomija

(299 darbai)

An overview of the solar systemDarbas anglų kalba apie dangaus kūnus. Skaityti daugiau
Ar egzistuoja NSO?Įžanga. Mokslininkų citatos apie NSO. Rosvelo avarija. Interviu su A. Kuzovkinu. Tiesa apie žmogų Mėnulyje. Apklausa internete. Išvados. Skaityti daugiau
AsteroidaiAsteroidų atradimas. Erotas. Ikaras. Chironas. Asteroidų forma, šviesumas. Asteroidų sudėtis ir kilmė. Skaityti daugiau
Asteroidai (2)PowerPoint pristatymas. Asteroidų grupės. Asteroidų atradimas. Mažiausios planetos (asteroidai). Cerera. Palade. Junona. Vesta. Palydovai. Pavojingi asteroidai. Kokios yra galimybės apsiginti nuo pavojingų asteroidų. Asteroidų nuotraukos. Skaityti daugiau
Asteroidai (3)PowerPoint pristatymas. Asteroidai. Asteroidų žiedas. Pirmasis asteroidas. Didžiausi asteroidai. Didžiausi kataklizmai. Skaityti daugiau
Asteroidai: pavojus žemeiĮžanga. Asteroidų atradimas. Asteroidų klasifikacija. Pavojus Žemei. Išvados. Skaityti daugiau
Astronautų apranga ir įrangaPowerPoint pristatymas. Apie astronautus. Astronautų apranga. Astronautų įranga. Erdvėlaivio valdymo pultas. Nuotraukos. Skaityti daugiau
Astronomija20 klausimų astronomijos testas su teisingais atsakymais. Mokslas apie dangaus kūnus vadinamas... Kokia yra mūsų planetų sistema? Kurios planetos nėra mūsų Saulės sistemoje? Kas 1515. metais įrodė, kad žemė yra tik planeta skriejanti aplink Saulę? Atstumas nuo Žemės iki Saulės yra vadinamas astronominiu vienetu. Kam jis lygus? Kuris iš šių simbolių yra astronominis Saulės simbolis? Kodėl Veneroje naktį ir dieną būna labai karšta? Išvardinkite Žemės rutulį sudarančius apvalkalus, dar kitaip vadinamus geosferomis. Kuris iš šių palydovų yra Veneros? Kuri planeta yra arčiausiai saulės? Surašykite planetų (Plutonas, Merkurijus, Neptūnas, Uranas, Saturnas, Venera, Marsas, Žemė) išsidėstymą eilės tvarka aplink Saulę. Kurio cheminio elemento yra daugiausia Žemės atmosferoje? Išvardinkite žemės grupės planetas. Kuri planeta yra didžiausia mūsų Saulės sistemoje? Prieš kiek metų mokslininkų teigimu susidarė žemė? Kas pirmasis pakilo į kosmosą? Per kiek laiko Saulės spindulys pasiekia Žemę? Paaiškinkite kodėl Veneroje nesikeičia metų laikai? Kur bus Saulė po 12 valandų patekėjusi tiksliai rytuose? Kuri galaktika matoma Lietuvoje? Skaityti daugiau
Astronomija (10)PowerPoint pristatymas. Astronomija. Svarbiausi dėsniai. Gravitacija. Kosminių atstumų matavimo vienetai. Astronomijos šakos. Astrometrija. Astrofizika. Dangaus mechanika. Astronomijos ir kitų mokslų ryšys. Saulės sistema. Saulės sistemos planetos. Žemės grupės planetos. Didžiosios planetos. Plutonas. Asteroidai, kometos, meteorai, meteoritai. Žvaigždžių klasifikacija. Žvaigždynai. Zodiako žvaigždynai. Žvaigždėlapiai. Skaityti daugiau
Astronomija (2)Tęsiamos egzocivilizacijų paieškos. Nauji optiniai teleskopai. Naujas radioteleskopas Meksikoje. Hablo kosminis teleskopas ir po jo. Latvijos Ventspilio radioteleskopai. Lenkijos teleskopas Pietų Amerikoje. Japonijos radioteleskopas orbitoje. Orbitinės observatorijos infraraudonajai spektro sričiai. Nesėkmės orbitinėje stotyje "Mir". Tarptautinė orbitinė stotis. Kosminių spindulių observatorija. Į Žemę lekia sniego gniūžtės? Kaip atsirado Mėnulis? Mėnulis tebetolsta. Kraterių grandinės. "Lunar Prospector". "Pathfinder" ant Marso. "Global Surveyor" Marso orbitoje. 1998 metų Marso stotys. Gyvybė Marse? Važiuokliai būsimoms Marso stotims. "Near" stotis praskriejo pro Matildą. Kitos tarpplanetinės stotys į asteroidus. Asteroidas ar kometoidas? "Galileo" tyrinėja Jupiterio palydovus. "Cassini" pakeliui į Saturną. Didžiausias kentauras. Kur dabar tarpžvaigždinės stotys? Heilo-Bopo kometa. Tarpplanetinių stočių skrydžiai į kometas. Iš kur atskrieja kometos? Koiperio juostos kometoidai. Naujausi Saulės tyrimai. Saulės aktyvumo minimumas. Naujos planetos. Pradėta infraraudonoji dangaus apžvalga. Ketvirtoji rudoji nykštukė Sietyne. Antimedžiagos debesis Galaktikoje. Nematomoji medžiaga Galaktikoje. Nauja Vietinės grupės galaktikėlė. Atrastos tarpgalaktinės žvaigždės. Naujos juodosios bedugnės. Nematomoji medžiaga Visatoje. Pavyko rasti gama spindulių šaltinius. Tolimiausi Visatos objektai. Tarptautinės astronomų sąjungos suvažiavimas. "Hipparcos" konferencija Venecijoje. Naujieji cheminiai elementai. Žuvo Eugenijus Šūmeikeris (1928-1997). Skaityti daugiau
Astronomija (3)20 klausimų astronomijos testas su teisingais atsakymais. Saulės sistemos planetos yra... Mokslas apie dangaus kūnus. Kas pirmasis įrodė teiginį, kad planetos juda ne aplink Žemę, o aplink Saulę? O kieno tai astronominis simbolis? Marso palydovai. Gamtinis Žemės palydovas. Visas dangus padalytas į .... žvaigždynus. Pati didžiausia Saulės sistemos planeta. Didžiosios planetos. Saturno gamtinis palydovas. Septintoji Saulės sistemos planeta. Planeta, kurioje pučia patys stipriausi iš visų Saulės sistemos planetų vėjai. Neptūno palydovai. Devintoji, tolimiausioji ir mažiausioji Saulės sistemos planeta. Kur buvo rastas didžiausias meteoritas (1920 m.). Kaip vadinama Mėnulio fazė, kai Žemė atsiduria tarp Saulės ir Mėnulio, ir matoma visa apšviesta jo pusė. Kiek trunka kiekviena Mėnulio fazė. Kaip vadinamas meteoroidas, dėl trinties smarkiai įkaitęs ir sudegęs? Keisto pavidalo, su uodegomis, mažų asteroidų dydžio dangaus šviesuliai. Kaip vadinami akmeniniai meteoritai? Skaityti daugiau
Astronomija (4)Astronomija. Dangaus mechanika. Astrofizika. Žvaigždės. Dangaus sfera. Rektascensija. Kulminacija. Astronominis laiko matavimas. Laiko skaičiavimo sistemos. Kalendorius. Regimasis planetų judėjimas. Keplerio dėsniai. Mėnulis. Merkurijus. Venera. Marsas. Jupiteris. Saturnas. Uranas. Plutonas. Saulės sistemos kilmė ir raida. Žvaigždė. Konvekcija. Žvaigždžių ryškiai ir spalvos rodikliai. Astronominės sistemos. Paukščių Takas. Žvaigždes spektras. Energijos pasiskirstymas žvaigždžių spektruose. Hercšprungo ir Raselo diagrama. Žvaigždžių susidarymas ir jų raida. Saulės ir Žvaigždžių sluoksniai virš atmosferos. Galaktika. Saulė. Metagalaktika. Didysis sprogimas. Visatos raidos stadijos. Didžiojo sprogimo hipotezės problemos. Reliktinių fotonų vaidmuo Visatoje. Antropinis principas. Visatos ateitis ir jos likimas. Skaityti daugiau
Astronomija (5)Astronomijos kryžiažodis. 25 klausimai su atsakymais. Skaityti daugiau
Astronomija (6)Astronomijos mokslo samprata. Svarbiausios astronomijos šakos. Saulės sistemos planetos. Žemė. Mėnulis. Asteroidai, kometos, meteorai, meteoritai. Žvaigždžių sandara. Kintamosios žvaigždės. Žvaigždžių evoliucija. Žvaigždynai. Galaktikos. Skaityti daugiau
Astronomija (7)50 klausimų astronomijos testas su teisingais atsakymais. Ką nagrinėja astronomija? Kodėl astronomijos mokslas atsirado dar prieš Kristaus gimimą senųjų valstybių klestėjimo laikais? Trumpai apibūdinkite astronomijos mokslo raidą Lietuvoje. Kuo reikšminga astronomija šių dienų mokslui, technikai, praktikai? Kas yra astronominis vienetas? Per kiek laiko 100 km/h greičiu važiuojančiu automobiliu būtų galima įveikti atstumą, lygų Žemės nuotoliui iki Saulės? Per kiek laiko saulės spindulys pasiekia Žemę? Kokias žinote planetų grupes? Išvardykite saulės sistemos kūnus. Kodėl Veneroje nesikeičia metų laikai? Kodėl Veneroje labai karšta? Laikydami Žemę rutuliu, kurio spindulys 6400 km, o masė 6*1024 kg, apskaičiuokite vidutinį Žemės tankį. Per kiek laiko patrankos sviedinys nulėktų iš Žemės į Mėnulį, jeigu jo greitis visą laiką būtų lygus 800 m/s? Atstumą nuo Žemės iki Mėnulio laikykite lygiu 384 000 km. Į Mėnulį pasiųstas radijo signalas grįžo į Žemę po 2,56 s. Apskaičiuokite atstumą nuo Žemės iki Mėnulio. Kuo skiriasi didžiosios planetos nuo Žemės grupės planetų? Vidutinį atstumą nuo Saulės iki Plutono laikydami lygiu 40 av, apskaičiuokite, kiek laiko saulės šviesa sklinda iki šios planetos. Kurios planetos kalnai yra aukščiausi? Kuri planeta lengvesnė už tokio pat tūrio vandens telkinį? Koks bendras reiškinys vyksta susidarant debesims įvairiose planetose? Kurioje Saulės sistemos vietoje skrieja daugiausia asteroidų? Kuo skiriasi meteorai nuo meteoritų? Ar galima Mėnulyje stebėti meteorus? Kuo skiriasi Saulės ir planetų švytėjimas? Ar Žemėje galėtume stebėti metų laikų kaitą, jeigu jos sukimosi ašis būtų statmena orbitos plokštumai? Kokie stebėjimai rodo, kad, Žemei skriejant orbita, sukimosi ašies padėtis nesikeičia? Dangaus šviesulys pateka tiksliai rytuose. Kur jis bus po 12 h? Ar visada Saulė teka tiksliai rytuose ir leidžiasi vakaruose? Kuriame horizonto taške Saulė teka kovo 21 d.? rugsėjo 23 d.? Saulė ką tik patekėjo Ignalinoje. Ar ji jau teka Šilutėje? Ar yra Žemėje vieta, kurioje žmogus, kad ir užrištomis akimis, visada ras pietus? Kuriomis metų dienomis stebėtojas, esantis Žemės pusiaujyje, mato Saulę aukščiausiai pakilusią? Kodėl Šiaurinė žvaigždė beveik nekeičia savo padėties horizonto atžvilgiu? Ar galima pamatyti žvaigždę tarp Mėnulio "ragų"? Kodėl iš Žemės matoma tik viena mėnulio pusė? Kuria kryptimi juda Mėnulis žvaigždžių atžvilgiu? Kurią Žemės fazę matytų kosmonautas Mėnulyje per jo pilnatį? Kokios fazės būna Mėnulis jo užtemimo metu? Kokios fazės būna Mėnulis Saulės užtemimo metu? Kodėl Saulės ir Mėnulio užtemimai vyksta gana retai? Saulės užtemimai vyksta dažniau nei Mėnulio. Tad kodėl Saulės užtemimus matome rečiau, o Mėnulio – dažniau? Kas įvyktų per kiekvieną jaunatį, jeigu sutaptų Žemės ir Mėnulio orbitų plokštumos? Kurį Saulės disko pakraštį pirmiausia paliečia Mėnulis Saulės užtemimo metu? Ką matytų kosmonautas, būdamas Mėnulyje visiško Saulės užtemimo Žemėje metu? Kokį reiškinį stebėtų kosmonautas, būdamas Mėnulyje jo užtemimo metu? Kokią šviesiausią žvaigždę mato šiaurės pusrutulio gyventojai? Apskaičiuokite atstumą nuo Žemės iki vienos Centauro žvaigždyno žvaigždės, žinodami, kad jos šviesa pasiekia Žemę per 4,25 metų? Pati šviesiausia Sirijaus žvaigždė nutolusi nuo Žemės 8,4*1013 km atstumu. Per kiek laiko Sirijaus šviesa pasiekia Žemę? Ar žvaigždynai iš Marso atrodytų taip pat, kaip ir iš Žemės? Kaip nustatoma žvaigždyno, kuriame yra Saulė, padėtis, jei dieną žvaigždžių nematyti? Kokie žvaigždynai vadinami Zodiako žvaigždynais? Skaityti daugiau
Astronomija (8)Keturių paskaitų konspektai. Šiuolaikinė samprata apie Visatos kilmę ir evoliuciją. Artimasis kosmosas, jo savybės ir poveikis Žemei. Santykiai jėgų, kuriomis stovintį ant Žemės žmogų veikia įvairūs dangaus kūnai. Saulės sistemos planetų savybės. Šiuolaikinė materijos struktūros samprata. Materija ir energija. Skaityti daugiau
Astronomija (9)Astronomijos mokslo įvadas. Žvaigždėtasis dangus ir jo parinis sukimasis. Dangaus sfera. Ekliptika. Dangaus koordinačių sistemos. Astronominis laiko matavimas. Laiko matavimo sistema. Kalendorius. Kalendorinės eros. Regimasis planetų judėjimas. Pasaulio sistemų samprata. Pasaulio sistemų samprata. Kaplerio dėsniai. Atstumų iki saulės sistemos kūnų nustatymas. Žvaigždžių metinis paralaksas. Regimasis mėnulio judėjimas. Jo fazės. Užtemimai. Mėnulis. Merkurijus. Venera. Marsas. Jupiteris. Saturnas. Uranas. Neptūnas. Plutonas. Mažosios planetos. Kometos. Meteorai. Meteoritai. Saulės sistemos kilmė ir raida. Bendros žinios apie žvaigždes. Žvaigždžių ryškiai ir spalvos rodikliai. Astrofotometrinės sistemos. Paukščių Takas ir Galaktika. Galaktikos modelis. Galaktikos centras ir centrinis telkinys. Saulė Galaktikoje. Metagalaktikos ir visatos sąvoka. Didžiojo sprogimo hipotezė. Mūsų Visatos raidos eros. Didžiojo sprogimo hipotezės problemos. Reliktinių fotonų vaidmuo Visatoje. Antropinis principas. Visatos ateitis ir jos likimas. Skaityti daugiau
Astronomijos ir visatos raidaAstronomijos mokslo įvadas. Žvaigždėtasis dangus ir jo parinis sukimasis. Dangaus sfera. Ekliptika. Dangaus koordinačių sistemos. Žvaigždėtasis dangus įvairiose geografinėse platumose. Astronominis laiko matavimas. Laiko skaičiavimo sistemos. Kalendorius. Regimasis planetų judėjimas. Pasaulio sistemų samprata. Keplerio dėsniai. Atstumų iki saulės sistemos kūnų nustatymas. Žvaigždžių metinis paralaksas. Regimasis mėnulio judėjimas ir jo fazės. Užtemimai. Mėnulis. Merkurijus. Venera. Marsas. Jupiteris. Saturnas. Uranas. Neptūnas. Jų palydovai. Plutonas. Mažosios planetos. Kometos. Meteorai. Meteoritai. Saulės sistemos kilmė ir raida. Bendros žinios apie žvaigždes. Žvaigždžių ryškiai ir spalvos rodikliai. Astrometrinės sistemos. Paukščių takas ir galaktika. Galaktikos modelis. Galaktikos centras ir centrinis telkinys. Saulė galaktikoje. Metagalaktikos ir visatos sąvokos. Didžiojo sprogimo hipotezė. Mūsų visatos raidos eros. Didžiojo sprogimo hipotezės problemos. Reliktinių fotonų vaidmuo visatoje. Antropinis principas. Visatos ateitis ir jos likimas. Skaityti daugiau
Astronomijos raidaĮvadas. Dangaus vaizdas ir senovės kosmologinės pažiūros. Visata. Mokslo duomenys. Astronomijos reikšmė. Pirmieji žmonės kosmose. Saulės sistemos planetų atradimas. Pabaiga. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Astronominiai prietaisai ir observatorijosĮvadas. Teleskopas. Refraktorių veika. Reflektoriai. Pranašumai ir trūkumai. Teleskopo židinio nuotolis. Didžiausi pasaulio teleskopai. Radioteleskopai. Observatorijos. Molėtų observatorija. Išvados. Skaityti daugiau
...