Šperos.lt > Astronomija > Astronomijos šperos
Astronomijos šperos

(2 darbai)

Astronomija (4)Astronomija. Dangaus mechanika. Astrofizika. Žvaigždės. Dangaus sfera. Rektascensija. Kulminacija. Astronominis laiko matavimas. Laiko skaičiavimo sistemos. Kalendorius. Regimasis planetų judėjimas. Keplerio dėsniai. Mėnulis. Merkurijus. Venera. Marsas. Jupiteris. Saturnas. Uranas. Plutonas. Saulės sistemos kilmė ir raida. Žvaigždė. Konvekcija. Žvaigždžių ryškiai ir spalvos rodikliai. Astronominės sistemos. Paukščių Takas. Žvaigždes spektras. Energijos pasiskirstymas žvaigždžių spektruose. Hercšprungo ir Raselo diagrama. Žvaigždžių susidarymas ir jų raida. Saulės ir Žvaigždžių sluoksniai virš atmosferos. Galaktika. Saulė. Metagalaktika. Didysis sprogimas. Visatos raidos stadijos. Didžiojo sprogimo hipotezės problemos. Reliktinių fotonų vaidmuo Visatoje. Antropinis principas. Visatos ateitis ir jos likimas. Skaityti daugiau
Astronomija (9)Astronomijos mokslo įvadas. Žvaigždėtasis dangus ir jo parinis sukimasis. Dangaus sfera. Ekliptika. Dangaus koordinačių sistemos. Astronominis laiko matavimas. Laiko matavimo sistema. Kalendorius. Kalendorinės eros. Regimasis planetų judėjimas. Pasaulio sistemų samprata. Pasaulio sistemų samprata. Kaplerio dėsniai. Atstumų iki saulės sistemos kūnų nustatymas. Žvaigždžių metinis paralaksas. Regimasis mėnulio judėjimas. Jo fazės. Užtemimai. Mėnulis. Merkurijus. Venera. Marsas. Jupiteris. Saturnas. Uranas. Neptūnas. Plutonas. Mažosios planetos. Kometos. Meteorai. Meteoritai. Saulės sistemos kilmė ir raida. Bendros žinios apie žvaigždes. Žvaigždžių ryškiai ir spalvos rodikliai. Astrofotometrinės sistemos. Paukščių Takas ir Galaktika. Galaktikos modelis. Galaktikos centras ir centrinis telkinys. Saulė Galaktikoje. Metagalaktikos ir visatos sąvoka. Didžiojo sprogimo hipotezė. Mūsų Visatos raidos eros. Didžiojo sprogimo hipotezės problemos. Reliktinių fotonų vaidmuo Visatoje. Antropinis principas. Visatos ateitis ir jos likimas. Skaityti daugiau